AdSense Referrals

Wednesday, September 10, 2008

8 SIDOR måndag den 8 september 2008

Äntligen ett svenskt guld i Peking

Finally a Swedish gold in Peking


Äntligen har Sverige vunnit en guldmedalj i Peking.
Under OS blev det inget svenskt guld.
Men när Paralympics började i helgen kom det svenska guldet direkt.

Finally Sweden has won a gold medal in Peking.
During the Olympics there was no gold for Sweden.
when the Paralympics started on the weekend the Swedish gold came straight away.


i helgen - on/at the weekend

Skytten Jonas Jacobsson vann guld i luftgevär.
Och han vann guldet på ett fantastiskt sätt.
Jonas Jacobsson ledde i hela finalen och vann till slut med ett nytt världsrekord.
Det nya rekordet på tio meter stående luftgevär är 700,5 poäng.

Shooter Jonas Jacobsson won gold in air-rifle.
And he won the gold in a fantastic way.
Jonas Jacbosson was leading in whole of the final and finally won with a new world record.
The new world on the 10-meter standing air-rifle is 700.5 points.


skytten, skytt - shooter, marksman
stående - standing, constant permanent

Att Jonas Jacobsson skulle vinna guld var ingen överraskning.
Han har i många år varit en av Sveriges bästa idrottare.
Tretton gånger tidigare har han vunnit guld i handikapp-OS, Paralympics.
Det första guldet vann han redan 1980.

Jonas Jacobsson's winning gold was no surprise.
He has been for many years one of Sweden's best sportsmen.
Thirteen times previously he has won gold in the Olympics for the handicapped, Paralympics.
The first gold he won was as early as in 1980.

I Aten för fyra år sedan vann Jonas Jacobsson fyra guld.
Också i år ställer han upp i fyra grenar.
Men han säger själv att det är omöjligt att ta fyra guld igen.

In Athens four years ago Jonas Jacobsson won four golds.
Also this year he took part in four events.
But he says himself that it is impossible to take four golds again.


ställer upp - to take part
grenar, gren - branch

- Jag kan lova att det inte blir fyra guld i år, säger Jonas Jacobsson.

'I promise that there will not be four golds this year,' says Jonas Jacobsson.

Sverige har en stor och bra trupp i Paralympics.
Målet är att ta fler än 21 medaljer.
Så många blev det i Aten 2004.

Sweden has a large and good troup in the Paralympics.
The goal is to take more than 21 medals.
As many as it was in Athens 2004.


Nya orkaner dränker städer

New hurricanes drowing cities


Orkanerna fortsätter att sprida skräck och förstörelse i många länder i Västindien.
I förra veckan dödades minst 500 människor i Haiti av orkanen Hanna.
Nu drar orkanen Ike fram över öarna.

The hurricanes continue to spread horror and destruction in many countries in the West Indies.
Last week at least 500 peopler were killed in Haiti by Hurricane Hanna.
Now Hurricane Ike is sweeping across the islands.


skräck - terror, fright, dread, horror

I Haiti har omkring 70 människor dödats och skadorna har blivit mycket stora.
Massor av hus har krossats och hela städer är översvämmade.
I staden Gonaives spolades människor ur husen av vattnet.
Många drunknade.

In Haiti around 70 people have been killed and damages have become very severe.
Loads of houses have been crushed and whole cities are flooded.
In Gonaives town people were washed out of their houses by the water.
Many drowned.


krossat, krossar - to crush
spolades, spolar - spluice, flush

Ike har nu dragit in över Kuba och fortsätter mot USA.
På Kuba har flera hundra tusen människor fått lämna sina hem för att komma undan orkanen.

Ike has now swepd over Cuba and continued towards USA.
In Cuba many hundred thousand of people have had to leave their homes to escape the hurricane.


Kuba - in Cuba


Förslag om höjda hyror får skäll

Proposal for raised rents elicits cries


Regeringen vill låta hyresvärdarna höja hyrorna för bostäder i populära områden.
De vill att de som bor i populära områden ska betala mer i hyra än de som bor på mindre populära platser.

The government want to let landlords for houses in popular areas raise the rents.
They want those who live in popular areas to pay more in rent than those who live in less popular places.


hyror, hyra - rental, hire
skäll - bark, cry, abuse, scold
hyresvärdarna, hyresvärd - landlord
bostäder, bostad - place to live


förslag om noen - proposal for something

Förslaget får nu skäll från flera håll.
Om hyrorna höjs så mycket som regeringen vill skulle 100 tusen människor i Stockholm, Göteborg och Malmö tvingas flytta.
Det skriver Barbro Engman, chef för Hyresgästföreningen, i Dagens Nyheter.

The proposal elicits cries from several directions.
If the rents are raised as much as the government wishes 100 thousand people in Stockholm, Göteborg and Malmö would be forced to move,
writes Barbro Engman, director for The Swedish Union of Tenants, in Dagens Nyheter.


håll - direction
hyrestgäst - tenant
Hyrestgästföreningen - The Swedish Union of Tenants

Regeringen säger att de flesta som bor i populära områden har råd att betala mer i hyra.
Men Hyresgästföreningen har undersökt hur mycket hushållen faktiskt tjänar.

The government says that most of those who live in popular areas have the means to pay more in rent.
But the Union of Tenants have researched how much the households actually earn.


hushållen, hushåll - household

Vart fjärde hushåll i de populära områdena har låga löner.
De skulle inte ha råd att bo kvar om hyrorna höjdes, skriver Barbro Engman.

In in four households in the popular areas have low wages.
They would not have money left over to live on if the rents were raised, writes Barbro Engman.

Det är inte bara i de populäraste områdena som regeringen vill att hyrorna ska kunna höjas.
Hyrorna ska kunna höjas i alla områden där det är ont om bostäder.
I dag är det bostadsbrist i sju av tio kommuner.

It is not only in the most popular areas that the government wants the rents to be raisable.
The rents may be raised in all the places where there are not many houses.
Today there house shortages in 7 out of 10 communes.

- Vart ska alla människor som tvingas flytta ta vägen? skriver Barbro Engman.

'What will happen to all the people who are forced to move houses?' writes Barbro Engman.


ta vägen - to head, move toward

Barbro Engman är orolig för att Sverige ska bli ännu mer uppdelat än i dag, så att det bara bor rika människor i vissa områden och bara fattiga i andra.

Barbro Engman is worried that Sweden is going to be yet more divided up than to day that only rich people live in certain areas and only poor people in others.


vara orolig för att - to be worried that


Zardari är ny president i Pakistan

Zardari is Pakistan's new president


Asif Ali Zardari har valts till ny president i Pakistan.
Han är ledare för partiet PPP och var gift med Benazir Bhutto som mördades i december förra året.

Asif Ali Zardari has been elected as the new president in Pakistan.
He was the leader for the part PPP and was married to Benazir Bhutto who was murdered in December last year.


gift med någon - married to someone

Benazir Bhutto var mycket populär i Pakistan.
Men Zardari har inget bra rykte.
Han har flera gånger anklagats för fusk med pengar.
I Storbritannien misstänks han för olagliga affärer.
Zardari har suttit i fängelse i elva år misstänkt för bland annat mord och utpressning.

Benazir Bhutto was very popular in Pakistan.
But Zardari doesn't have a good reputation.
He has been charged with fraud several times.
In Great Britain he is suspected for illegal businesses.
Zardari has sat in prison for 11 years suspected for among others murder and blackmail.


rykte - reputation
utpressning - blackmail


anklagas för något - charged with something

Nu har Zardari ändå lyckats bli president.
En av hans viktigaste uppgifter blir att stoppa terroristerna i Pakistan.
I år har 1200 människor dödats av islamister som sprängt bomber i landet.

Now Zardari has still managed to become president.
One of his most important tasks will be to stop the terrorists in Pakistan.
This year 1200 people have been killed by Islamists who set off bombs in the country.

Samma dag som Zardari valdes dödades minst sexton människor av en bomb i nordvästra Pakistan.

On the same day as Zardari was elected at least 16 people were killed by a bomb in Northwest Pakistan.


Sverige spelade oavgjort mot Albanien i VM-kvalet

Sweden drew against Albania in World Cup qualifier


Det blev ingen bra start för Sverige i VM-kvalet i fotboll.
Sverige fick bara oavgjort mot Albanien i den första kvalmatchen.
Matchen slutade 0-0.

It was not a good start for Sweden in the World Cup qualifier in football.
Sweden could only draw against Albania in the first qualificatin match.
The game finished with 0-0.


spelar oavgjort mot någon - to draw in a game against someone

Sverige använde ett nytt spelsystem i matchen.
För första gången i en tävlingsmatch spelade Sverige med tre backar i stället för fyra.
Meningen med det är att göra laget vassare framåt.

Sweden used a new tactic in the macth.
For the first time in a competition Sweden played with three backs instead of four.
The aim with that is to make the team sharper upfront.


vassare, vassa - sharp

Av det märktes ingenting.
Svenskarna spelade väldigt försiktigt.
Spelet var långsamt och spelarna vågade inte ta några risker.
De svenska backarna gjorde som de brukar.
De slog långa bollar mot Henke och Zlatan i anfallet.
Sveriges fem mittfältare fick sällan chansen att spela upp bollen.

Nothing was noticed out of that.
The Swedes was playing very carefully.
The game was slow and the players didn't dare taking any risks.
The Swedish backs was doing what it used to do.
They hit long shots against strikers Henke and Zlatan.
Sweden's five midfielders seldom got the chance to play up the balls.


försiktigt - carefully

Albanien är svårslaget på sin hemmaplan.
Det är fler lag än Sverige som misslyckats med att vinna där.
Men Sveriges spel var alldeles för försiktigt.

Albania was a tough team on their own home turf.
There are more teams other than Sweden that failed to win there.
But Sweden's play was all too cautious.

- Om vi ska spela med det nya systemet måste vi göra det ordentligt, säger Sveriges lagkapten Henke Larsson.

'If we are going to play with the new tactic we must do it properly,' says Sweden's team captain Henke Larsson.

Vad han menar är att Sverige måste anfalla mer.
VM-kvalet fortsätter på onsdag.
Då möter Sverige Ungern på hemmaplan.
Kanske vågar Sverige anfalla mer i den matchen?

What he means is that Sweden must attack more.
The World Cup qualifier will continue on Wednesday.
Then Sweden will meet Hungary on home turf.
Perhaps Sweden will dare to attack more in the match?

No comments: