AdSense Referrals

Wednesday, September 10, 2008

8 SIDOR måndag den 8 september 2008

Äntligen ett svenskt guld i Peking

Finally a Swedish gold in Peking


Äntligen har Sverige vunnit en guldmedalj i Peking.
Under OS blev det inget svenskt guld.
Men när Paralympics började i helgen kom det svenska guldet direkt.

Finally Sweden has won a gold medal in Peking.
During the Olympics there was no gold for Sweden.
when the Paralympics started on the weekend the Swedish gold came straight away.


i helgen - on/at the weekend

Skytten Jonas Jacobsson vann guld i luftgevär.
Och han vann guldet på ett fantastiskt sätt.
Jonas Jacobsson ledde i hela finalen och vann till slut med ett nytt världsrekord.
Det nya rekordet på tio meter stående luftgevär är 700,5 poäng.

Shooter Jonas Jacobsson won gold in air-rifle.
And he won the gold in a fantastic way.
Jonas Jacbosson was leading in whole of the final and finally won with a new world record.
The new world on the 10-meter standing air-rifle is 700.5 points.


skytten, skytt - shooter, marksman
stående - standing, constant permanent

Att Jonas Jacobsson skulle vinna guld var ingen överraskning.
Han har i många år varit en av Sveriges bästa idrottare.
Tretton gånger tidigare har han vunnit guld i handikapp-OS, Paralympics.
Det första guldet vann han redan 1980.

Jonas Jacobsson's winning gold was no surprise.
He has been for many years one of Sweden's best sportsmen.
Thirteen times previously he has won gold in the Olympics for the handicapped, Paralympics.
The first gold he won was as early as in 1980.

I Aten för fyra år sedan vann Jonas Jacobsson fyra guld.
Också i år ställer han upp i fyra grenar.
Men han säger själv att det är omöjligt att ta fyra guld igen.

In Athens four years ago Jonas Jacobsson won four golds.
Also this year he took part in four events.
But he says himself that it is impossible to take four golds again.


ställer upp - to take part
grenar, gren - branch

- Jag kan lova att det inte blir fyra guld i år, säger Jonas Jacobsson.

'I promise that there will not be four golds this year,' says Jonas Jacobsson.

Sverige har en stor och bra trupp i Paralympics.
Målet är att ta fler än 21 medaljer.
Så många blev det i Aten 2004.

Sweden has a large and good troup in the Paralympics.
The goal is to take more than 21 medals.
As many as it was in Athens 2004.


Nya orkaner dränker städer

New hurricanes drowing cities


Orkanerna fortsätter att sprida skräck och förstörelse i många länder i Västindien.
I förra veckan dödades minst 500 människor i Haiti av orkanen Hanna.
Nu drar orkanen Ike fram över öarna.

The hurricanes continue to spread horror and destruction in many countries in the West Indies.
Last week at least 500 peopler were killed in Haiti by Hurricane Hanna.
Now Hurricane Ike is sweeping across the islands.


skräck - terror, fright, dread, horror

I Haiti har omkring 70 människor dödats och skadorna har blivit mycket stora.
Massor av hus har krossats och hela städer är översvämmade.
I staden Gonaives spolades människor ur husen av vattnet.
Många drunknade.

In Haiti around 70 people have been killed and damages have become very severe.
Loads of houses have been crushed and whole cities are flooded.
In Gonaives town people were washed out of their houses by the water.
Many drowned.


krossat, krossar - to crush
spolades, spolar - spluice, flush

Ike har nu dragit in över Kuba och fortsätter mot USA.
På Kuba har flera hundra tusen människor fått lämna sina hem för att komma undan orkanen.

Ike has now swepd over Cuba and continued towards USA.
In Cuba many hundred thousand of people have had to leave their homes to escape the hurricane.


Kuba - in Cuba


Förslag om höjda hyror får skäll

Proposal for raised rents elicits cries


Regeringen vill låta hyresvärdarna höja hyrorna för bostäder i populära områden.
De vill att de som bor i populära områden ska betala mer i hyra än de som bor på mindre populära platser.

The government want to let landlords for houses in popular areas raise the rents.
They want those who live in popular areas to pay more in rent than those who live in less popular places.


hyror, hyra - rental, hire
skäll - bark, cry, abuse, scold
hyresvärdarna, hyresvärd - landlord
bostäder, bostad - place to live


förslag om noen - proposal for something

Förslaget får nu skäll från flera håll.
Om hyrorna höjs så mycket som regeringen vill skulle 100 tusen människor i Stockholm, Göteborg och Malmö tvingas flytta.
Det skriver Barbro Engman, chef för Hyresgästföreningen, i Dagens Nyheter.

The proposal elicits cries from several directions.
If the rents are raised as much as the government wishes 100 thousand people in Stockholm, Göteborg and Malmö would be forced to move,
writes Barbro Engman, director for The Swedish Union of Tenants, in Dagens Nyheter.


håll - direction
hyrestgäst - tenant
Hyrestgästföreningen - The Swedish Union of Tenants

Regeringen säger att de flesta som bor i populära områden har råd att betala mer i hyra.
Men Hyresgästföreningen har undersökt hur mycket hushållen faktiskt tjänar.

The government says that most of those who live in popular areas have the means to pay more in rent.
But the Union of Tenants have researched how much the households actually earn.


hushållen, hushåll - household

Vart fjärde hushåll i de populära områdena har låga löner.
De skulle inte ha råd att bo kvar om hyrorna höjdes, skriver Barbro Engman.

In in four households in the popular areas have low wages.
They would not have money left over to live on if the rents were raised, writes Barbro Engman.

Det är inte bara i de populäraste områdena som regeringen vill att hyrorna ska kunna höjas.
Hyrorna ska kunna höjas i alla områden där det är ont om bostäder.
I dag är det bostadsbrist i sju av tio kommuner.

It is not only in the most popular areas that the government wants the rents to be raisable.
The rents may be raised in all the places where there are not many houses.
Today there house shortages in 7 out of 10 communes.

- Vart ska alla människor som tvingas flytta ta vägen? skriver Barbro Engman.

'What will happen to all the people who are forced to move houses?' writes Barbro Engman.


ta vägen - to head, move toward

Barbro Engman är orolig för att Sverige ska bli ännu mer uppdelat än i dag, så att det bara bor rika människor i vissa områden och bara fattiga i andra.

Barbro Engman is worried that Sweden is going to be yet more divided up than to day that only rich people live in certain areas and only poor people in others.


vara orolig för att - to be worried that


Zardari är ny president i Pakistan

Zardari is Pakistan's new president


Asif Ali Zardari har valts till ny president i Pakistan.
Han är ledare för partiet PPP och var gift med Benazir Bhutto som mördades i december förra året.

Asif Ali Zardari has been elected as the new president in Pakistan.
He was the leader for the part PPP and was married to Benazir Bhutto who was murdered in December last year.


gift med någon - married to someone

Benazir Bhutto var mycket populär i Pakistan.
Men Zardari har inget bra rykte.
Han har flera gånger anklagats för fusk med pengar.
I Storbritannien misstänks han för olagliga affärer.
Zardari har suttit i fängelse i elva år misstänkt för bland annat mord och utpressning.

Benazir Bhutto was very popular in Pakistan.
But Zardari doesn't have a good reputation.
He has been charged with fraud several times.
In Great Britain he is suspected for illegal businesses.
Zardari has sat in prison for 11 years suspected for among others murder and blackmail.


rykte - reputation
utpressning - blackmail


anklagas för något - charged with something

Nu har Zardari ändå lyckats bli president.
En av hans viktigaste uppgifter blir att stoppa terroristerna i Pakistan.
I år har 1200 människor dödats av islamister som sprängt bomber i landet.

Now Zardari has still managed to become president.
One of his most important tasks will be to stop the terrorists in Pakistan.
This year 1200 people have been killed by Islamists who set off bombs in the country.

Samma dag som Zardari valdes dödades minst sexton människor av en bomb i nordvästra Pakistan.

On the same day as Zardari was elected at least 16 people were killed by a bomb in Northwest Pakistan.


Sverige spelade oavgjort mot Albanien i VM-kvalet

Sweden drew against Albania in World Cup qualifier


Det blev ingen bra start för Sverige i VM-kvalet i fotboll.
Sverige fick bara oavgjort mot Albanien i den första kvalmatchen.
Matchen slutade 0-0.

It was not a good start for Sweden in the World Cup qualifier in football.
Sweden could only draw against Albania in the first qualificatin match.
The game finished with 0-0.


spelar oavgjort mot någon - to draw in a game against someone

Sverige använde ett nytt spelsystem i matchen.
För första gången i en tävlingsmatch spelade Sverige med tre backar i stället för fyra.
Meningen med det är att göra laget vassare framåt.

Sweden used a new tactic in the macth.
For the first time in a competition Sweden played with three backs instead of four.
The aim with that is to make the team sharper upfront.


vassare, vassa - sharp

Av det märktes ingenting.
Svenskarna spelade väldigt försiktigt.
Spelet var långsamt och spelarna vågade inte ta några risker.
De svenska backarna gjorde som de brukar.
De slog långa bollar mot Henke och Zlatan i anfallet.
Sveriges fem mittfältare fick sällan chansen att spela upp bollen.

Nothing was noticed out of that.
The Swedes was playing very carefully.
The game was slow and the players didn't dare taking any risks.
The Swedish backs was doing what it used to do.
They hit long shots against strikers Henke and Zlatan.
Sweden's five midfielders seldom got the chance to play up the balls.


försiktigt - carefully

Albanien är svårslaget på sin hemmaplan.
Det är fler lag än Sverige som misslyckats med att vinna där.
Men Sveriges spel var alldeles för försiktigt.

Albania was a tough team on their own home turf.
There are more teams other than Sweden that failed to win there.
But Sweden's play was all too cautious.

- Om vi ska spela med det nya systemet måste vi göra det ordentligt, säger Sveriges lagkapten Henke Larsson.

'If we are going to play with the new tactic we must do it properly,' says Sweden's team captain Henke Larsson.

Vad han menar är att Sverige måste anfalla mer.
VM-kvalet fortsätter på onsdag.
Då möter Sverige Ungern på hemmaplan.
Kanske vågar Sverige anfalla mer i den matchen?

What he means is that Sweden must attack more.
The World Cup qualifier will continue on Wednesday.
Then Sweden will meet Hungary on home turf.
Perhaps Sweden will dare to attack more in the match?


Read more | Lue lisää | Läs mer


Friday, September 5, 2008

8 SIDOR fredag den 5 september 2008
Thailands ledare lovar folkomröstning

Thai leaders promise referendum


Det har varit bråkigt i Thailand de senaste veckorna.
Massor av människor har samlats utanför regeringens hus i huvudstaden Bangkok.
De protesterar mot regeringen och premiärministern Samak Sundaravej.
Protesterna har pågått i snart två veckor.

It has been troublesome in Thailand in recent weeks.
Lots of people have been gathering outside government buildings in the capital Bangkok.
They are staging protests against the governement and their prime minister Samak Sundravej.
The protests have been on for almost two weeks.


folkomröstning - people voting, i.e. referendum

Demonstranterna kräver att regeringen och premiärministern slutar.
Flera gånger har det blivit våldsamma bråk mellan poliser och demonstranter.

The demonstraters are demanding the governement and the prime minister to quit.
Violent rows have broken out a few times between police and demonstrators.

Samak Sundaravej har hela tiden sagt att han vägrar att avgå.
Han vill inte låta demonstranter tvinga en demokratiskt vald regering att avgå.

Samak Sundravej has all the time been saying that he refuses to withdraw.
He does not want to let demonstrators to force a democratically-elected government to step down.

- Jag måste fortsätta mitt jobb och skydda landets demokrati, har han sagt.

'I must continue my job and protect the country's democracy,' he has said.

Men i torsdags lovade premiärministern att det ska bli en folkomröstning i landet.
Thailändarna ska få bestämma om regeringen ska sluta eller inte.

But on Thursday the prime minister promised that there shall be a referendum in the country.
Thais will be able to decide whether the goverment will stand down or not.

Demonstranterna tillhör partiet PAD.
De säger att Thailands regering egentligen styrs av den förre premiärministern Thaksin Shinawatra.
Han misstänktes för fusk med pengar och tvingades avgå och fly från landet.

The demonstrators belong to the party PAD.
They say that the Thai government is actually controlled by the previous prime minister Thaksin Shinawatra.
He was suspected of fraud and was forced to retire and fled from the country.


Sebastian klarade natt på fjället

Sebastian managed the night on the mountain


10-åriga Sebastian Hedman Eriksson kom bort i tisdags.
Han var på utflykt med sin klass i fjällen nära byn Kvikkjokk.

10 year-old Sebastian Hedman Eriksson went missing on Tuesday.
He was on outing with his class in the mountains near the village Kvikkjokk.

Poliserna letade efter honom hela natten.
De hade både helikoptrar och hundar.
Men de hittade honom inte förrän nästa dag.

Police searched for him the whole night.
They had both helicopters and dogs.
But they didn't find him until the next day.

Sebastian var ensam på fjället hela natten.

Sebastian was alone on the mountain the whole night.

- Jag åt blåbär för att spara mat, säger han till Expressen.

'I ate blueberries to save food,' he says to Expressen.

Det regnade och var kallt ute.
När det blev mörkt lade han sig under några stora stenar för inte bli blöt.
Där sov han hela natten.
Det var hans morfar som hade lärt honom hur man klarar sig på fjället.

It was raining and cold outside.
When it became dark he lied down under some large stones not to become wet.
He slept there the whole night.
It was his grandad who had taught him how to manage oneself on the mountain.

I går, onsdag, hittade polisen honom .
Det var en hundförare som hörde Sebastian ropa på hjälp.

Yesterday, Wednesday, police found him.
It was a dog handler who header Sebastian cry for help.


förare - driver
hundförare - man searcher using a dog


roper hjäp - to cry for help


Eklund kan dömas till fängelse för morden

Eklund may be sentenced to prison for murder


I våras mördades Engla Höglund i Stjärnsund.
Efter ett par veckor greps Anders Eklund.
Han erkände att han mördat Engla Höglund.
Han berättade också att han mördat Pernilla Hellgren flera år tidigare.

Last spring Engla Höglund was murdered in Stjärnsund.
After a couple of weeks Anders Eklund was arrested.
He confessed that he had murdered Engla Höglund.
He also said that he had murdered Pernilla Hellgren several years earlier.


erkände, erkänner - to confess

Rättegången mot Anders Eklund började i somras.
Den har tagit paus för att läkare skulle undersöka honom.
Om Anders Eklund är psykiskt sjuk kan han dömas till vård i stället för fängelse.

The trial against Anders Eklund began last summer.
It was adjourned so that doctors could examine him.
If Anders Eklund is mentally ill he may be sentenced to a ward instead of prison.


i stället för fängelse - instead of prison

På torsdagen kom läkarnas svar.
Anders Eklund är tillräckligt frisk för att dömas till fängelse.
Han har en psykisk störning.
Men den är inte tillräckligt allvarlig för att han ska slippa fängelse.

On Tusday the doctors' answers came.
Anders Eklund are healthy enough to be sentenced to prison.
He has a mental disorder.
But it is not sufficiently serious so as to avoid prison.

Den 25 september fortsätter rättegången.
Troligen kommer åklagaren då att kräva att Anders Eklund döms till livstids fängelse.

The trial will continue on 25 September.
Possibly the prosecutor will demand that Anders Eklund be sentenced to a life imprisonment.


Regeringen stoppar Fru Gårman-skylt

Goverment will stop Fru Gårman signpost


I staden Hässleholm ville de börja använda en ny skylt vid övergångs-ställen.
I stället för Herr Gårman-skylten ville de ha en kvinna med kjol på bilden.
Den nya skylten kallas Fru Gårman.

In the city of Hässleholm they wanted to use a new signpost at the pedestrian crossings.
Instead of the Herr Gårman (här går man) sign, they wanted to have a woman in skirt in the picture.
The new signpost is called Fru Gårman.


övergångs-ställe - pedestrian crossing
kjol - skirt

Regeringen sade nej till skylten.
En stad får inte börja använda egna trafikskyltar.
Alla skyltar i Sverige måste vara likadana.

The government said no to the sign.
A town may not begin using its own traffic symbols.
All signposts in Sweden must be similar.

Nu ska regeringen fundera på om vi ska börja använda Fru Gårman-skyltar i hela Sverige.

Now the governement is going to ponder whether we shall begin using Fru Gårman signposts in the whole of Sweden.


Pengar för att göra köerna kortare

Money to make the queues shorter


Många människor får vänta länge innan de får hjälp i sjukvården.
Till en del operationer är det långa köer.

Many people have to wait for a long time before they get help in medical service.
For some operations there long queues.

Regeringen vill att köerna ska bli kortare.
Därför ska de landsting som har korta köer i vården får extra pengar.
Regeringen ska dela ut en miljard kronor till landstingen.
Pengarna ska locka landstingen att arbeta hårdare för att få korta köer.

The government wants the queues to be shorter.
Therefore the county councils which have short queues are going to get extra money.
The government are going to distribute one billion crowns to the county councils.
The money will entice the county councils to work harder in order to get shorter queues.


Read more | Lue lisää | Läs mer


Thursday, September 4, 2008

8 SIDOR torsdag den 4 september 2008

McCain kan bli president

McCain may become president


Partiet republikanerna har valt John McCain till sin presidentkandidat.
Det blir han som ställer upp i valet i USA i höst.

The Republican Party has chosen John McCain as their presidential candidate.
It will be him who will stand for the autumn election in USA.


väljer noen till kandidat - to choose someone as candidate

I valet möter han Barack Obama från partiet demokraterna.
En av dem kommer att bli USAs nästa president.

In the election he will contest Barack Obama from the Democratic Party.
On of them will become USA's next president.

Om John McCain vinner valet kommer USA för första gången att få en kvinna som vicepresident.
Vid republikanernas möte valdes Sarah Palin till partiets kandidat som vicepresident.

If John McCain wins the election USA will have a woman as vice president for the first time.
During the Republicans' conference Sarah Palin was chosen as the party's candindate for vice president.


10-årig pojke försvann i fjällen

10 year-old boy disappeared in the mountains


En 10-årig pojke kom bort i går, onsdag.
Pojken var på utflykt med sin skolklass.
De vandrade i fjällen nära byn Kvikkjokk.
När de skulle ta bussen hem efter utflykten märkte de att pojken var borta.

A 10 year-old boy went missing yesterday, Wednesday.
The boy was on outing with his school class.
They were walking in the mountains near the village Kvikkjokk.
When they were going to take the bus home after the outing, they noticed that the boy was missing.


utflykt - outing
märker - to notice

Hela natten letade polisen efter pojken.
De använde helikoptrar och hundar.
Militärer och vanliga människor hjälpte också till.
Det snöade och var kallt ute.

Police searched for the boy the whole night.
The used helicopters and dogs.
Soldiers and normal people also helped.
It was snowing and very cold outside.

På förmiddagen i dag, torsdag, hittade de pojken.

This morning, Thursday, they found the boy.


förmiddag - morning


Farliga sopor gömdes i gruvan

Dangerous waste hidden in mine


Regeringen i Tyskland har samlats för ett krismöte.
De ska bestämma vad som ska hända med saltgruvan i Braunschweig.
Gruvan har varit stängd i många år.
Den har istället använts som lager för sopor från kärnkraftverk.
I gruvan finns fler än hundra tusen tunnor med farliga, radioaktiva sopor från kärnkraftverk.
De samlades där mellan åren 1967 och 1978.
Men några tillstånd för att ha farligt avfall där finns inte.

The government in Germany has met for a crisis meeting.
The are going to decide what will happen with the salt mine in Braunschweig.
The mine has been closed for many years.
It has instead been used as storage for waste from nuclear power stations.
In the mine there are more than a hunder thousand barrels with dangerous, radioactive waste from nuclear power stations.
The waste has been accumulated there between 1967 and 1978.
But no permissions for keeping the dangerous waste exist.


sopor - rubbish
gruva - mine
lager - storage, stockroom
tunna - barel
tillstånd - permission
avfall - waste, refuse, rubbish

Problemet är att ingen har undersökt om gruvan är säker.
Det finns rapporter som säger att vatten har läckt in i gruvan och att tunnorna börjat rosta.
Om tunnorna går sönder kan skadorna bli mycket stora.
Människor som bor i närheten är oroliga.
De vill ha bort tunnorna.
Men det är inte säkert att det går att flytta dem.

The problem is that nobody has investigated whether the mine is safe.
There are reports saying that water has leaked into the mine and that the barrels have begun to rust.
If the barrels break the damages can be huge.
People living nearby are worried.
The want to get rid of the barrels.
But it is not certain wether it is possible to remove them.


undersöker - to examine
läcker - to leak
går sönder - to break


Två nya stormar i havet söder om USA

Two new storm in the sea south of USA


Först kom orkanen Gustav.
Den dödade 77 människor i ö-landet Haiti.

First Hurricane Gustav came.
It killed 77 people in the island nation of Haiti.


söder om USA - south of USA

Nu är det två nya stormar som ställer till stora problem i samma område.
Stormen Hanna drog fram över Haiti i tisdags.
Regnet vräkte ner och vindarna var mycket hårda.
Minst 61 människor dödades på Haiti.
Stormen blir starkare och experterna tror att den kommer att växa till en orkan.

Now there are two new storms that are causing huge problems in the same region.
Storm Hanna swept across over Haiti on Tuesday.
The train was teeming down and the winds were very strong.
At least 61 people were killed in Haiti.
The storm are becoming stronger and experts believe that it will grow into a hurricane.


vräkte, vräker - to throw out
regnet vräker ner - the rain is pouring

Stormen Ike är på väg in i den mexikanska bukten.
Vindstyrkan har ökat och nu räknas Ike som en orkan.
Vinden blåser med en fart av 51 meter i sekunden.

Storm Ike is on its way into the Gulf of Mexico.
The wind strength has increased and Ike is now considered a hurricane.
The wind is blowing at a speed of 51 meters per second.


bukt - bay, gulf


blåser med en fart av - to blow at a speed of
51 meter i sekunden - 51 meters per second


Kvinnogrupp misstänks för fusk med pengar

Women group suspected of funding misuse


Organisationen Kvinnoforum misstänks för fusk med pengar.

The organisation Kvinnoforum (Foundation of Women's Forum) is suspected of funding misuse.

Kvinnoforum i Stockholm driver en skola för tjejer med problem.
På senare tid har skolan fungerat dåligt.
Den har inte kunnat betala hyran för sina lokaler och det har inte funnits pengar till skolmat.

Kvinnoforum in Stockholm runs a school for problem girls.
In recent times the school has not been functioning properly.
It has not been able to pay the rent for its premises and there have been no money for school food.


på senare tid - in recent times

Nu anklagas Kvinnoforum för att ha använt skolpengar till helt andra saker.
Kvinnoforum har i flera år haft problem med pengar.
Organisationen har skulder på flera miljoner kronor.

Now Kvinnoforum is accused for having used the school money for completely different things.
Kvinnoforum has had problems with funding for several years.
The organisation are in debt of several million crowns.


anklagas, anklagar - to accuse

- De har inte använt skolpengen till rätt saker, säger Anders Lundevi till tidningen Svenska Dagbladet.
Han har fått ta över som ansvarig för skolan.

'The have not been using the school money for the right things,' says Anders Lundevi to the newspaper Svenska Dagbladet.
He has had to take over as the head of the school.

Nu ska Skolverket undersöka vart pengarna har tagit vägen.

Now the Swedish National Agency for Education will investigate where the money has gone.


Planet kan ha haft fel på vingarna

Aircraft may have had fault on the wings


För några veckor sedan störtade ett flygplan på Madrid flygplats i Spanien.
Plant kraschade när det var på väg att lyfta.
154 människor dog.

A few weeks ago an aeroplane crashed at Madrid Airport in Spain.
The plane crashed when it was about the lift off.
154 people died.


störtade, störtar - to bring down, to overthrow

Olyckan kan ha berott på att planet hade fel på vingklaffarna.
Det är vingklaffarna som ska ge planet kraft att lyfta från marken.
Om det är fel på dem ska piloterna varnas med en hög signal.
Men varningen har inte heller fungerat.

The accident may have been due to the fact that the plane had problems with its wing flaps.
It is the wing flaps that will give the plane power to lift off from the ground.
When there is a problem with them the pilots will be warned with a high alarm.
But the warning was not working either.


klaffar, klaff - flap, valve

Det skriver den amerikanska tidningen Wall Street Journal.
Flygbolaget Spanair har ännu inte sagt vad olyckan berodde på.

This is written by the American paper the Wall Street Journal.
The airline company Spanair has not yet said what caused the accident.


Umeå knappade in på Linköping

Umeå closing in on Linköping


Umeå IK vann toppmötet i damallsvenskan i fotboll mot Linköping.
Umeå vann matchen med 4-1.
Marta hade en lyckad kväll och var planens bästa spelare.
Hon gjorde ett mål och passade till två mål.

Umeå IK won the All-Swedish women football summit against Linköping.
Umeå won the match by 4-1.
Marta had a fortunate evening and was the best player of the game.
She scored a goal and made passes for two more.


knappar in - to button in, i.e. to close in
toppmöte - summit

- Det var otroligt viktigt att vi vann i dag, sade Marta efter matchen.

'It was extremly important that we won today,' Marta said after the match.

Det blev ett nytt publikrekord i allsvenskan.
8907 personer såg matchen i Linköping.

There was a new audience record for the All Swedish.
8907 people attend the match in Linköping.

Linköping har lett serien länge.
Men nu har Umeå knappat in och ligger bara två poäng efter i tabellen.
Det kan bli en spännande kamp om SM-guldet i år.

Linköping has been leading the series for a long time.
Now Umeå has closed in and lies only two points after in the table.
It may be an interesting fight for the Swedish Championship gold this year.


kamp om guld - fight for gold


Read more | Lue lisää | Läs mer


Wednesday, September 3, 2008

8 SIDOR onsdag den 3 september 2008
Kris i Thailand

Crisis in Thailand


Thailands ledare Samak Sundaravej införde i går undantags-tillstånd i huvudstaden Bangkok.
Det betyder att landets lagar inte gäller längre.
Militären har i stället fått i uppgift att hålla ordning i staden.

Thai leader Samak Sundravej declared yesterday a state of emergency in the capital Bangkok.
It means that the country's laws do not apply anymore.
The military have instead been given the task to keep order in the city.


undantags-tillstånd - state of emergency
uppgift - task
får i uppgift att - to be given the task to

Sedan i förra veckan pågår våldsamma demonstrationer i Bangkok.
En grupp som kallar sig Folkalliansen för demokrati, PAD, vill byta ut regeringen.
Därför protesterar de på gatorna.

Since last week violent demonstrations have been taking place in Bangkok.
A group who call themselves People's Alliance for Democracy, PAD, want to chage the government.
Therefore they are protesting on the streets.


bytar ut - to change

PAD har också tagit sig in i regeringshuset och kört bort regeringen från huset.

PAD has also broken into the government's building and drove away the government from the building.

På tisdagen blev det bråk mellan PAD och en grupp människor som stödjer regeringen.
En person dog och 44 skadades.
Det var efter det som president Samak införde untantags-tillståndet.

On Tuesday a row broke out between PAD and a group of people who support the government.
One person died and 44 were injured.
It was after that that President Samak declared the state of emergency.

I Thailand finns många svenska turister.
De har inte påverkats av bråken.

There are many Swedish tourists in Thailand.
They have not been affected by the trouble.


påverkar - to influence, to affect

Det har länge varit bråk om vem som ska leda Thailand.
De senaste 75 åren har regeringen körts bort av militär 18 gånger.
Nu är många oroliga att det ska hända igen.

There has been a long row regarding who should lead Thailand.
In the last 75 years the government has been driven out by the military 18 times.
Now many are worried that it will happen again.

President Samak har stöd av många bönder och fattiga.
Han är vald av folket.
PAD har stöd av rikare människor.

President Samak has support from many farmers and many of the poor.
He was elected by the people.
PAD have support from richer people.


Ny storm drog in över Haiti

New storm sweeps in over Haiti


Orkanen Gustav är borta.
Människorna i New Orleans kan snart återvända till sina hem.

Hurricane Gustav is over.
The people in New Orleans will soon be able to return to their homes.

Men ännu fler oväder är på väg.
Stormen Hanna har dragit in över Haiti.
Omkring 20 människor har dödats i ovädret.
Flera städer har blivit översvämmade.
Stormen fortsätter och experter tror att vindarna kan bli ännu kraftigare.

But there are still several storms on the way.
Storm Hanna has swept in over Haiti.
Around 20 people have been killed in the storm.
Several cities have become flooded.
The storm is persisting and experts believe that the winds can become even stronger.


Henke blir ny kapten

Henke will be new captain


I somras bestämde sig Fredrik Ljungberg för att sluta spela i landslaget i fotboll.
Det var han som var kapten i landslaget.
Kaptenen ska vara spelarnas ledare på planen.
I alla lag är det ett viktigt jobb.

Last summer Fredrik Ljungbeg decided to stop playing football in the national team.
He was the captain for the national team.
The captain will be the players' leader on the field.
In every team it is an important job.

Nu är det klart att Henrik Larsson tar över jobbet som kapten för landslaget.
Det har förbundskapten Lars Lagerbäck bestämt.

Now it is clear that Henrik Larsson will take over the job as captain for the national team.
This is what the Association's captain, Lars Lagerbäck, has decided.

Många tycker att det var ett bra beslut.
Henrik Larsson har varit med i landslaget längre än någon annan.
Han är en ledare.
Men andra tycker att det är fel.
Henrik Larsson är gammal.
Det är inte säkert att han spelar i landslaget så länge till.
Därför hade det varit bättre att låta någon yngre bli kapten.

Many think that it was a good decision.
Henrik Larsson has been with the team longer than anyone else.
He is a leader.
But others think that it is mistake.
Henrik Larsson is old.
It is not certain whether he will be playing in the national team much longer.
Therefore it would have been better to let someone younger to become captain.


Nazistgrupperna ökar i Sverige

Nazi groups on the rise in Sweden


Det bildas allt fler nazistgrupper i Sverige.
De senaste två åren har 17 nya grupper bildats.
Sammanlagt finns det nu 30 nazistgrupper.
De flesta grupperna finns i mellersta och södra Sverige.

More and more Nazi groups are formed in Sweden.
In the last two years 17 groups have been formed.
In total there are now 30 Nazi groups.
Most of the groups are found in Middle and South Sweden.


bildar - to found, to establish
sammanlagt - in total

Det som är speciellt för de nya grupperna är att de saknar ledare.
Men de är ofta del av en större nazistgrupp.
Nazisterna har också blivit mer våldsamma än tidigare.

What is special about these new groups is that they lack a leader.
But they are often a part of a bigger Nazi group.
The Nazists have also become more violent than before.


Arne Domnérus är död

Arne Domnérus is dead


En av Sveriges mest kända musiker är död.
Saxofonisten Arne Domnérus dog 83 år gammal.

One of Sweden's most famous musicians is dead.
Saxofonist Arne Domnérus died at 83.

Arne Domnérus har spelat med de mest kända jazzmusikerna i världen.
Han har fått massor av priser för sin musik.
För bara ett par år sedan bestämde regeringen att han skulle bli professor i musik.

Arne Domnérus have played with the most famous jazz musicians in the world.
He has received many prizes for his music.
Only a couple of years ago the goverment decided that he would be professor in music.

Mest känd i Sverige kanske han ändå blivit för musiken till filmen Karl-Bertil Jonssons jul.

He probably became best known in Sweden for the music in the film Karl-Bertil Jonsson's Christmas.


Read more | Lue lisää | Läs mer


Tuesday, September 2, 2008

8 SIDOR tisdag den 2 september 2008
Orkanen blev en storm

The hurricane became a storm


Orkanen Gustav har ställt till med stora skador i USA.
Men skadorna blev inte lika stora som många hade väntat.
När Gustav nådde USA hade den tappat kraft.
Orkanen hade blivit en storm.

Hurricane Gustav has caused massive damages in the USA.
But the damages did not turn out to be as large as many had expected.
When Gustav reached USA it had lost power.
The hurricane had turned into a storm.


ställer till - to make a mess
ställer till med X - to cause X

Träd och hus blev ändå skadade av stormen.
Många platser blev översvämmade.
Sju människor dog när de fick fallande träd över sig.

Trees and houses were still damaged by the storm.
Many places were flooded.
Seven people died when trees fell over them.

Två miljoner människor hade flytt från staden New Orleans och städer i närheten för att komma undan orkanen.
Många var oroliga för att skadorna den här gången skulle bli lika stora som efter orkanen Katrina för tre år sedan.
Då hamnade nästan hela New Orleans under vatten.
Så illa blev det inte.

Two million people had fled from New Orleans and cities nearby in order to flee away from the storm.
Many were worried that the damages this time would be as severe as after hurricane Katrina three years ago.
Then almost the whole of New Orleans ended up under water.
Now it was not so bad.


vara oroliga för att - to be worried that

Men människorna i New Orleans kan inte återvända till sina hem ännu.
Faran är inte över.
Fortfarande blåser det hårt.
Och flera nya stormar är på väg.

But people in New Orleans cannot return to their homes yet.
The risk is not over.
It is till extremely windy.
And several new storms are on the way.

Förra helgen drog orkanen fram över bland annat Jamaica och Haiti.
Där dödades närmare hundra människor.

Last weekend the hurricane swept over among others Jamaica and Haiti.
Nearly a hundred people were killed there.


EU vill tvinga Ryssland att lämna Georgien

EU wants to force Russia to leave Georgia


EU stoppar diskussionerna om ett nytt samarbetsavtal med Ryssland.
Det bestämde EU-ländernas ledare på ett extra möte på måndagen.

EU will stop the discussions on a new cooperation agreement with Russia.
The decision was taken by EU leaders at an extra meeting on Monday.

EUs ledare vill straffa Ryssland för kriget mot Georgien.
EU-ledarna vill också tvinga Ryssland att snabbt ta bort alla soldater från Georgien.

EU leaders want to penalise Russia for the war in Georgia.
Eu leaders also want to force Russia to remove quickly all soldiers from Georgia.

Rysslands president fick också hård kritik för att Ryssland sagt att Sydossetien och Abchazien är självständiga länder.
EU-ledarna tycker att områdena tillhör Georgien.

Russia's president was heavily critised because Russia had said that South Ossetia and Abkhazia are independent countries.
EU leaders think that the regions belong to Georgia.

EU-ländernas ledare bestämde också att Georgien ska få mer stöd och hjälp.
EU ska hjälpa till att bygga upp det som förstörts i kriget.
EU lovar också att Georgien ska få lättare att handla med länderna i EU.

EU leaders also decided that Georgia are going to get more support and help.
EU are going to help build up what has been destroyed in the war.
EU also promise that it will be easier for Georgia to deal with countries in EU.

Kriget i Georgien gäller området Sydossetien.
Georgiens ledare säger att området är en del av Georgien.
Men många av människorna i området vill att Sydossetien ska vara ett eget land.
En del vill till och med att området ska bli en del av Ryssland.

The war in Georgia is about the South Ossetia region.
Georgian leaders say that the area is a part of Georgia.
But many of the people in the region want South Ossetia to a country on its own.
Some even want the region to be part of Russia.

- Vi siktar på det.
Vi vill ha en militär union med Ryssland, säger Sydossetiens ledare Eduard Kokoity på måndagen.

'We are aiming for that.
We want to have a military union with Russia,' says South Ossetia's leader Edward Kokoity on Monday.


siktar - to aim


En halv miljon människor fast i översvämning i Indien

Half a million people stuck in flood in India


Indien har drabbats av den värsta översvämningen på 50 år.
Det är floden Kosi i östra Indien som har svämmat över.
Det brukar den göra varje år när det är regnperiod.
Men i år är det värre än vanligt.

India has been hit by the worst flood in fifty years
It is river Kosi in East Inda which has spilled over.
It usually overflows every year when it is the rainy season.
But this year it is worse than usual.


flod - river
svämmar över - to spill over


värsta översvämningen 50 år - the worst flood in fifty years

En halv miljon människor är instängda i sina byar.
Många sitter på sina hustak för att komma undan vattnet.
De har ingen mat och inget vatten som går att dricka.
De indiska myndigheterna har inte tillräckligt med båtar för att rädda dem.

Half a million people are shut in in their villages.
Many are sitting on their house roof to escape the water.
There are no food and no water for drinking.
The Indian authorities do not have enough boats to rescue them.


instängd - shut in, confined


vatten som går att dricka - water for drinking

28-åriga Shawran Bahia har lyckats fly från sin by men hans fru är kvar på ett hustak.
De talade med varandra i mobiltelefon för ett par dagar sedan.

28 year-old Shawran Bahia has managed to flee from his village but his wife is still on a house roof.
The talked to each other on the mobile a couple of days ago.

- Hon sa att de var helt omringade av vatten, säger Shawran Bahia.

'She said that they are completely surrounded by water,' says Shawran Bahia.


omringar - to surround

Omkring tre miljoner människor har lyckats fly från sina byar.
Många av dem bor i tillfälliga läger.
Även i lägren är det ont om mat och vatten.

Around three million people have managed to flee from their villages.
Many of them are staying in temporary camps.
Even in the camps there is shortage of food and water.


läger - camp


Rymlingar kom tillbaka frivilligt

Fugitives came back voluntarily


Två brottslingar som rymde från ett fängelse i Säter i Dalarna i måndags har kommit tillbaka frivilligt.
Klockan åtta på tisdagsmorgonen dök de upp på den rättspsykiatriska kliniken där de avtjänar sina straff.

Two criminals who escaped from a prison in Säter, Dalarna last Monday has returned voluntarily.
At 8 o'clock on Tuesday morning they turned up correctional psychiatry clinic where they were serving their sentences.


rymling - fugitive
frivillig - voluntary
rymmde, rymmer - to escape
dök, dykker upp - to turn up
avtsjänar - to serve a sentence, to do time

- Jag tror att de kom in självmant, säger Bo Eriksson, på Dalapolisen, till TT.

'I believe that they came in by their own accord,' says Bo Eriksson of Dalapolice to TT.


självmant - voluntarily

Männen rymde när de var ute ensamma på sjukhusets område i måndags.
Varför de rymde har de ännu inte berättat.

The men escaped when they were out alone in the hospital's area on Monday.
They have not said why they escaped.

En av männen är dömd för mord och den andra för grovt våld.

One of the men is convicted for murder and the other for serious violence.

I onsdags i förra veckan greps en 35-årig man som hade rymt från samma avdelning.
Han var borta i tre dagar.

On Wednesday last week a 35 year-old man was arrested who had escaped from the same ward.
He was away for three days.


Read more | Lue lisää | Läs mer


Monday, September 1, 2008

8 SIDOR måndag den 1 september 2008
Miljoner människor flyr undan stormen Gustav

Millions of people flee away from storm Gustav


I dag, måndag, drar stormen Gustav in över södra USA.
Flera miljoner människor har flytt från New Orleans och flera andra städer längs kusten.

Today, Monday, hurricane Gustav sweeping in over Southern USA.
Several million people have fled from New Orleans and several other places along the coast.

I New Orleans minns alla stormen Katrina som förstörde staden för tre år sedan.
Stadens borgmästare Ray Nagin varnar för att stormen Gustav kan bli ännu värre.

In New Orleans everyone remembers hurricane Katrina that destroyed the city three years ago.
The city's mayor Ray Nagin warns that hurricane Gustav can be even worse.


förstörde, förstöra
borgmästare - mayor


varnar för att - to warn that

- Gustav är århundradets storm.
Den är alla stormars moder.
Den som inte åker härifrån gör sitt livs största misstag, sade Ray Nagin.

"Gustav is the storm of the century.
It is the mother of all storms.
Anyone who does not leave are making the biggest mistake of their live," Ray Nagin.

Fler än åttio människor dödades när stormen Gustav drog fram över Haiti, Dominikanska republiken, Jamaica och Kuba.

More than 80 people were killed when hurricane Gustav swept over Haiti, the Dominican Republic, Jamaica and Cuba.

Stormen Gustav har samma styrka som stormen Katrina hade.

Hurricane Gustav has the same force as hurricane Katrina did.


Schelin blir proffs i Frankrike

Schelin becomes pro in France


Fotbollsstjärnan Lotta Schelin lämnar Sverige.
Hon flyttar till Frankrike och blir proffs i Lyon.

Football star Lotta Schelin is leaving Sweden.
She is moving to France and becoming a professional in Lyon.


proffs - proffessional

Affären är den största hittills inom den svenska damfotbollen.
För både Lotta Schelin och hennes svenska klubb Kopparbergs/Göteborg handlar det om miljoner.

The deal is the biggest so far within the Swedish women's football.
For both Lotta Schelin and her Swedish club Kopparbergs/Göteborg it involves millions.

Lyon har bestämt sig för att satsa på damfotboll.
Lyon vill bli en av Europas bästa klubbar.
Förra året nådde laget semifinalen i mästarcupen Champions League.

Lyon has decided to invest in women's football.
Lyon wants to become one of Europe's best clubs.
Last year the team reached the semi-final in Champions League.

Lyon har redan norska och danska spelare i laget.

Lyon already has Norwegian and Danish players in the team.


TCO vill ge barnfamiljer hemhjälp

TCO want to give families with children home assistance


Fackförbundet TCO vill ge barnfamiljer billig hemhjälp.
TCO vill att staten ska ordna så att barnfamiljer kan anställa någon som hjälper till med städning och barnpassning.
TCO vill att staten ska betala det mesta av kostnaden, omkring tre tusen kronor i månaden.
Det säger Ulrika Hagström på TCO.

The trade union TCO want to give families with children cheap home assistance.
TCO wants the state to arrange so that families with children can employ someone who will help with cleaning and looking after the children.
TCO wants the state to pay most of the cost, around three thousand crowns per month, says Ulrika Hagström of TCO.


TCO - Tjänstemännens Centralorganisation, i.e. The Swedish Confederation for Professional Employers
ordna, ordnar - to arrange
barn | passning - looking after children
passar - to look after
kostnad - cost, expense

- Två, tre timmars hjälp i veckan ska inte behöva kosta mer än 150 kronor för familjerna, säger hon.

'Two, three hours of help in a week should not cost more than 150 crowns for the families,' she says.

Totalt skulle förslaget kosta runt 20 miljarder kronor om året.

In total the proposal would cost around 20 billion crowns per year.

TCOs förslag får hård kritik.
Varken regeringens jämställdhetsminister Nyamko Sabuni eller LO-chefen Vanja Lundby-Wedin gillar förslaget.

TCO's proposal is heavily criticised.
Neither the government's Equal Opportunities Minister Nyamko Sabuni nor the Trade Union's boss Vanja Lundby-Wedin like the proposal.


jämställdhet - equal opportunities
LO - Landsorganisationen, Swedish Trade Union Confederation

- Det skulle kosta alldeles för mycket och bli för svårt att kontrollera vilka som har rätt att få bidraget, säger Nyamko Sabuni till Svenska Dagbladet.

'It would cost far too much and become too difficult to control who will have the rights to the subsidy,' says Nyamko Sabuni to Svenska Dagbladet.


Mer pengar till yrkesskolor

More money for vocational schools


Även den som fyllt 20 år ska kunna utbilda sig till bilmekaniker, undersköterska eller byggnadsarbetare.
Det tycker regeringen.
Därför kommer Komvux att få mer pengar.
Där kan vuxna få utbildning.
Regeringen vill att Komvux ska satsa mer på yrkesutbildningar.

Even persons over the age of 20 years will be able to train to become car mechanics, care workers or construction workers.
So the government thinks.
Therefore Komvux will get more money.
Adults can get education there.
The governement wants Komvux to invest more in vocational training.


yrkeskolor, yrkeskola - vocational school
undersköterska - care worker (more or less)
Komvux - an adult education institute


satsar yrkesutbildingar - to invest in educational training

Dessutom kommer det att bli två tusen fler platser på gymnasiets yrkesutbildningar.
Två tusen nya platser i lärlings-utbildningen ska det också bli.
Satsningen kommer att kosta nästan två miljarder kronor.

Morever there will be two thousand more places in upper secondary vocational training.
There are also going to be two thousand new places for training apprenticeship.
The investment will cost nearly two billion crowns.


lärling - apprentice

- I många år har yrkesutbildningarna fått för lite stöd.
Samhället fungerar inte utan dem, säger utbildningsminister Jan Björklund.

'For many years vocational training received too little support.
Society doesn't function withouth them,' says Education Minister Jan Björklund.


Kvinna dog av giftig svamp

Women dide from poisonous mushroom


Det har varit gott om svamp de senaste veckorna.
Många svamp-plockare har lockats ut i skogarna.

It has been good for mushroom in recent weeks.
Many mushroom-pickers have been lured to the forests.


lockats, lockar - to attract

Flera människor har skadats när de plockat och ätit giftig svamp.

Several people have been injured as they picked and ate poisonous mushroom.

En kvinna från Skåne dog av sina skador.
Hon hade av misstag ätit lömsk flugsvamp.
Det är en av de mest giftiga svamparna.
Även små mängder av svampen kan vara livsfarliga.
Kvinnans lever fick så svåra skador att hon dog.

A woman from Scania died from her injuries.
She had by mistake eaten wily death caps.
It is one of the most poisonous mushrooms.
Even small quantities of the mushroom can be fatal.
The woman's liver became so seriously hurt that she died.


lömsk - wily, treacherous
flugsvamp - death cap fungus
av mistag - by mistake
mängder, mängd - quantity, number
lever - liver


Read more | Lue lisää | Läs mer


Wednesday, August 20, 2008

8 SIDOR måndag den 18 augusti 2008
Usain Bolt vann OS-guld på 100 meter

Usain Bolt won Olympic gold for 100 meter


OS-finalen på 100 meter blev en uppvisning av Usain Bolt från Jamaica.
Han vann loppet hur enkelt som helst och satte ett nytt världsrekord.
9,69 sekunder är det nya rekordet.

The Olympic final for 100 meter became a display of Usain Bolt from Jamaica.
He won as easily as anything and set a new world record.
9.69 seconds is the new world record.


uppvisning - display


vinner guld 100 meter - to win gold for 100 meter

Bolt var helt överlägsen.
De andra löparna var chanslösa när den långe jamaicanen hade fått upp farten.
Tjugo meter före mållinjen kunde han slå av på farten och sträcka ut armarna i en segergest.
Ändå slog han världsrekordet.

Bolt was completely superior.
The other runners were out of luck when the tall Jamaican had picked up his speed.
20 meters before the finishing line he could drop his speed and stretch out his hands in a victory gesture.
Still he broke the world record.


överlägsen - superior
långe, lång - tall
fått upp, uppfår - to pick up
sträcker - to stretch
segergest - victory gesture

Nu undrar alla hur snabbt den här mannen kan springa om han tar i för fullt hela vägen.
Ingen har tidigare trott att det är möjligt att springa 100 meter under 9,5 sekunder.
Nu är det nog dags att ändra sig.
Usain Bolt kan klara det.

Now everyone wonders how fast this man can run if he takes off in full swing the whole way.
Nobody have believed that it is possible to run 100 meters under 9.5 seconds.
Now it is time to change your mind.
Usain Bolt can manage that.


Dålig miljö i många skolor

Bad environment in many schools


Den här veckan börjar skolan igen för de flesta elever.
Skolan är Sveriges största arbetsplats.
Där går nästan 1,5 miljoner elever och där jobbar över 200 tusen människor.

This week school begins again for most students.
School is Sweden's biggest workplace.
Nearly 1.5 million students go there and 200 thousand people work there.

Skolorna har stora problem med miljön.
Lokalerna är ofta slitna och luften i klassrummen dålig.
Många skolor har problem med mögel och vattenläckor, skriver tidningen Svenska Dagbladet.

Schools have big problems with their environment.
The premises are often threadbare and the air in the classrooms bad.
Many schools have problems with mould and water leakage, writes the newspaper Svenska Dagbladet.


slitna, slit - worn, threadbare
luft - air
mögel - mould
vattenläckor, läcka - water leakage

Det är inte ovanligt att elever blir sjuka av miljön i skolan.
De kan få astma och allergi.
Ofta hör barn av sig till Barnombudsmannen, BO, och klagar på miljön i skolan.

It is not unusual that students fall ill because of the school condition.
They can catch asthma and allergy.
Children often get in touch with the Children's Ombudsman, BO, and complain about the condition in school.

- Det är tydligt att barnens problem inte tas på allvar.
Barnens problem verkar inte vara lika viktiga som vuxnas problem, säger BO Lena Nyberg till Svenska Dagbladet.

"It is clear that children's problems are not taken seriously.
Children's problem does not seem as important as adults' problems," says BO's Lena Nyberg to Svenska Dagbladet.


tydligt, tydlig - clear
allvar - seriousness


tar något på allvar - to take something seriously

BOs undersökning visar att mindre än hälften av alla elever tycker att luften i skolan är bra.
Var femte elev vill inte gå på toaletten i skolan.
Toaletterna är för snuskiga.

BO's research shows that less than half of all pupils think that the air in school is good.
Every fifth pupil does not want to go the toilet at school.
The toilets are too filthy.


snuskiga, snuskig - filthy, squalid

Det är kommunerna som har ansvar för skolorna.
Mellan olika kommuner är det stora skillnader.

It is the municipalities that are responsible for the schools.
Among different municipalities there are big differences.


har ansvar för något - to be responsible for something


Svenskt silver i tennis

Swedis silver in tennis


Sällan har vi sett så glada förlorare.
Simon Aspelin och Thomas Johansson förlorade finalen i dubbeltennis i OS.
Men de var vinnare ändå.
Simon och Thomas spelade en otrolig semifinal som höll på i närmare fem timmar.
De vann semifinalen mot det franska paret Clement och Llodra.
Matchen blev stenhård.
Det tredje och avgörande setet höll på i evighet.
Svenskarna vann till slut setet med 19-17.

Seldom have we seen very happy losers.
Simon Aspelin and Thomas Johansson lost in the final of Olympics men's double tennis.
But they were still winners.
Simon and Thomas played in an incredible semifinal which lasted for nearly five hours.
The match became very though.
The third and the final sets lasted for eternity.
The Swedes won the set with 19-17 at the end.


evighet - eternity
i evighet - for eternity

Efter den matchen var det svårt att ladda om till finalen dagen efter.
Svenskarna gjorde en bra match mot schweizarna Federer och Wawrinka.
Men schweizarna kunde ändå vinna ganska enkelt med 3-1 i set.

After the match it was difficult to recharge for the final the next day.
The Swedes played a good match against the Swiss Federer and Wawrinka.
But the Swiss could stil win rather easily with 3-1 in set.


laddar om - to recharge
dagen efter - the next day
enkelt - easily


Ryska soldater är kvar i Georgien

Russina soldiers are still in Georgia


Georgiens och Rysslands ledare är överens.
Kriget mellan länderna är slut.
De har skrivit på ett avtal om fred.
I fredsavtalet står det att Ryssland ska ta bort alla soldater från Georgien.

Georgia's and Russia's leaders are in agreement.
The war between the countries are over.
They have signed an agreement for peace.
In the peace agreement it states that Russia will remove all soldiers from Georgia.


skriver på/under - to sign (to put one's name to)


avtal om fred - agreement for peace

Men de ryska soldaterna är fortfarande kvar i Georgien.

But the Russian soldiers are still left in Georgia.

USA och EU varnar den ryske presidenten Medvedev för att bryta sina löften.
Om han inte följer fredsavtalet kommer EU och USA att straffa Ryssland, säger Frankrikes president Sarkozy.

The USA and EU warn the Russian president Medvedev against breaking their promises.
If they do not follow the peace treaty, the EU and USA will punish Russia, says the French president Sarkozy.


bryta - to break

Medvedev lovade i helgen att de ryska soldaterna skulle börja lämna Georgien klockan tolv på måndagen.

Medvedev promised on the weekend that the Russian soldiers would begin leaving Georgia at 12 o'clock on Monday.

Kriget i Georgien höll på i lite mer än en vecka.
Kriget gällde området Sydossetien.

The war in Georgian went on for a little more than a week.
The war was about the South Ossetia region.

Området är en del av Georgien.
Men på 1990-talet bröt sig Sydossetien loss från Georgien.
Sedan dess har områdets ledare styrt själva i Sydossetien.
Sydossetierna har fått stöd från Ryssland.

The region was a part of Georgia.
But in 1990s South Ossetia broke itself free from Georgia.
Afterwards the region's leaders took autonomy in South Ossetia.
South Ossetians have been getting support from Russia.

I förra veckan försökte Georgien ta tillbaka makten i Sydossetien.
Georgiska soldater gick till anfall mot Sydossetien.
Ryssland svarade med bomber över många städer i Georgien.
Ryska soldater gick också långt in i landet.

Last week Georgia sought to resume power in South Ossetia.
Georgian soldiers went and attacked South Ossetian.
Russia responded with bombs on many areas in Georgia.
Russian soldiers also pushed far into the country.


Socialen tar hand om många flickor från hederskulturer

Social service takes care of many girls from honour cultures


Många flickor som kommer från en familj med invandrarbakgrund i Sverige får inte göra som de själva vill.
Ofta tvingas de att gifta sig med en man som föräldrarna valt.
De lever i en hederskultur.

Many girls who come from a family with an immigrant background in Sweden are not allowed to do what they themselves want.
Often they are forced to marry a man their parents have chosen.
They live in an honour culture.


heder - honour
hederskultur - honour culture

En tredjedel av alla flickor under 18 år som tas om hand av socialen i Stockholms och Västra Götalands län kommer från en hederskultur.
Det visar en ny undersökning från Stockholms Universitet.

A third of all girls under 18 who are being taken care of the social service in Stockholm and Västra Götaland county come from an honour culture,
shows a new research from Stockholm University.

I en hederskultur måste flickan följa den kultur som familjen kommer ifrån.
Annars skäms familjen inför släkt och vänner.
Det kan handla om att de blir bortgifta, könsstympade eller att de inte har någon fritid och inte får titta på tv utan att brodern eller föräldrarna sitter med och kontrollerar vad hon tittar på.

In an honour culture the girl must follow the culture that the family comes from.
Otherwise the family are dishonoured before relatives and friends.
This may be about them being married off, genital-mutilated or them having no leisure time and them not being able to watch TV without the brother or the parents sitting and checking what she is watching.


Tyskland slog ut Sverige i OS-fotbollen

Germany beat Sweden out of the Olympics football


Nej, det blir ingen OS-medalj för det svenska damlaget i fotboll.
Sverige förlorade kvartsfinalen mot Tyskland med 2-0.

No, thery will not be any Olympics medal for the Swedish women's team in football.
Sweden lost the quarter final against Germany with 2-0.

Matchen var jämn och tuff.
Inget av lagen lyckades göra mål under matchens 90 minuter.
Men i förlängningen var Tyskland starkast.

The match was even and though.
None of the teams managed to score a goal during the match's 90 minutes.
But in the extra time Germany was strongest.


jämn - even, level, flat
förlängning - prolongation, i.e. extra time

Gari Frekes gjorde 1-0 efter 14 minuters spel.
Några minuter senare sköt Simone Laudehr 2-0.
Matchen var avgjord.
Sverige var utslaget.

Gari Frekes scored a goal after a 14-minute's game.
A few minutes later Simone Laudehr scored another goal.
The match was concluded.
Sweden was beaten.


utslaget, utslagen - beaten

Ännu en gång har Sverige förlorat en viktig mästerskapsmatch mot Tyskland.
De svenska tjejerna var djupt besvikna.
Det var Sveriges lagledare Thomas Dennerby också.

Yet once more Sweden has lost in an important championship match against Germany.
The Swedish girls were deeply disappointed.
The same was for Sweden's team manager Thomas Dennerby.

- Jag är mycket ledsen för tjejernas skull, säger han till nyhetsbyrån TT.

"I am very sad for the girls' sake," says he to the news agency TT.


Ara blir av med medaljen

Ara to lose medal


Brottaren Ara Abrahamian protesterade mot domarna i OS.
Han är säker på att de fuskade för att han inte skulle komma till finalen.
Därför ville han inte ha sin bronsmedalj.
Under prisutdelningen tog han av sig medaljen och slängde den på brottarmattan.

Wrestler Ara Abrahamian protested against the referees in the Olympics.
He is sure that they cheated so that he would not be in the final.
Therefore he did not want to have his medal.
During the prize-giving ceremony he took the medal off and threw it onto the wrestling mat.

Så får man inte göra i OS.
Det är inte tillåtet med protester under prisutdelningen.
Därför har de olympiska ledarna bestämt att Ara Abrahamian ska bli av med sin medalj.

One may not do so in the Olympics.
It is not allowed to protest during the prize-giving ceremony.
Therefore the Olympics boses have decided that Ara Abrahmian are going to lose his medal.

Ara säger att han inte ångrar sig.
Han vill inte ha medaljen.
Men Sveriges olympiska ledare hade säkert gärna velat räkna medaljen.
Det får de inte göra nu.

Ara says that he does not regret it.
He does not want to have the medal.
But the Swedish Olympics chiefs had certainly wanted to count the medal.
They cannot do it now.


ångrar sig - to regret


Read more | Lue lisää | Läs mer